Soi Cầu Loto Truyền thống trước 29-03-2023

Soi cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 2 lần
01 2 lần
02 3 lần
03 5 lần
   
05 1 lần
06 3 lần
07 3 lần
08 3 lần
09 5 lần
Đầu 1
10 1 lần
11 1 lần
12 3 lần
13 1 lần
14 1 lần
15 1 lần
   
17 1 lần
   
   
Đầu 2
20 3 lần
21 7 lần
22 11 lần
23 2 lần
24 7 lần
25 4 lần
26 7 lần
27 9 lần
28 6 lần
29 9 lần
Đầu 3
30 2 lần
   
32 2 lần
33 5 lần
34 6 lần
35 1 lần
36 6 lần
37 4 lần
38 2 lần
39 5 lần
Đầu 4
40 2 lần
41 2 lần
42 2 lần
43 2 lần
   
45 4 lần
   
47 2 lần
48 1 lần
   
Đầu 5
   
51 4 lần
52 1 lần
53 6 lần
54 1 lần
   
56 2 lần
57 2 lần
   
59 3 lần
Đầu 6
60 5 lần
61 5 lần
62 8 lần
63 6 lần
64 5 lần
65 3 lần
66 4 lần
67 5 lần
68 5 lần
69 12 lần
Đầu 7
70 1 lần
71 6 lần
72 2 lần
   
74 3 lần
75 3 lần
76 2 lần
77 1 lần
78 3 lần
   
Đầu 8
80 3 lần
81 6 lần
82 5 lần
83 7 lần
84 4 lần
85 2 lần
86 2 lần
87 3 lần
88 4 lần
89 6 lần
Đầu 9
90 4 lần
91 9 lần
92 3 lần
93 5 lần
94 5 lần
95 3 lần
96 3 lần
97 3 lần
98 3 lần
99 9 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 28/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 28/03/2023
ĐB 66228
G1 20468
G2 52302 81938
G3 80052 98632 60778
43904 23666 29291
G4 9299 7599 3882 4937
G5 8481 5974 4117
4744 3181 7043
G6 520 126 567
G7 30 22 92 01
Lô tô
28 68 02 38 52 32 78
04 66 91 99 99 82 37
81 74 17 44 81 43 20
26 67 30 22 92 01
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 27/03/2023
ĐB 83230
G1 27431
G2 64284 25717
G3 00542 39074 03807
48505 81972 52585
G4 3688 5158 4819 5996
G5 1953 7838 0600
4430 1433 9408
G6 989 736 316
G7 91 85 30 55
Lô tô
30 31 84 17 42 74 07
05 72 85 88 58 19 96
53 38 00 30 33 08 89
36 16 91 85 30 55
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 26/03/2023
ĐB 57765
G1 81664
G2 81817 24222
G3 29370 84409 04923
57889 07071 93934
G4 4102 2973 6263 6666
G5 8566 3378 2688
1310 3160 6446
G6 895 560 344
G7 30 52 63 13
Lô tô
65 64 17 22 70 09 23
89 71 34 02 73 63 66
66 78 88 10 60 46 95
60 44 30 52 63 13
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 7 ngày 25/03/2023
ĐB 32273
G1 26774
G2 47449 00099
G3 42018 44879 34758
02573 53468 78759
G4 1143 4584 9372 9795
G5 3750 9885 2890
9364 0917 2156
G6 114 430 214
G7 74 22 98 97
Lô tô
73 74 49 99 18 79 58
73 68 59 43 84 72 95
50 85 90 64 17 56 14
30 14 74 22 98 97
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số