Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 30-03-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 30/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 1 lần
01 2 lần
02 3 lần
   
04 2 lần
   
   
07 1 lần
   
   
Đầu 1
   
11 1 lần
   
13 2 lần
   
   
   
   
   
   
Đầu 2
20 3 lần
21 4 lần
22 3 lần
23 6 lần
24 1 lần
   
26 2 lần
27 4 lần
28 2 lần
29 1 lần
Đầu 3
30 2 lần
   
32 1 lần
   
34 1 lần
   
   
   
   
   
Đầu 4
40 3 lần
41 3 lần
42 4 lần
43 4 lần
   
   
46 1 lần
47 1 lần
48 3 lần
49 3 lần
Đầu 5
   
   
52 2 lần
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 6
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 7
70 2 lần
71 3 lần
72 3 lần
73 4 lần
74 1 lần
   
   
77 2 lần
   
   
Đầu 8
80 1 lần
81 1 lần
82 2 lần
   
84 1 lần
   
   
87 2 lần
   
   
Đầu 9
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 30/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 27/03/2023
ĐB 83230
G1 27431
G2 64284 25717
G3 00542 39074 03807
48505 81972 52585
G4 3688 5158 4819 5996
G5 1953 7838 0600
4430 1433 9408
G6 989 736 316
G7 91 85 30 55
Lô tô
30 31 84 17 42 74 07
05 72 85 88 58 19 96
53 38 00 30 33 08 89
36 16 91 85 30 55
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 20/03/2023
ĐB 24192
G1 24877
G2 69360 66583
G3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G4 6979 7304 7041 4748
G5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G6 617 012 182
G7 29 54 10 42
Lô tô
92 77 60 83 29 38 99
90 63 42 79 04 41 48
09 05 10 22 52 32 17
12 82 29 54 10 42
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 13/03/2023
ĐB 17375
G1 14288
G2 47795 89010
G3 20929 26532 57195
21787 86420 48111
G4 6956 1055 0805 3323
G5 1072 2589 1620
1450 8125 7411
G6 103 269 494
G7 80 74 83 51
Lô tô
75 88 95 10 29 32 95
87 20 11 56 55 05 23
72 89 20 50 25 11 03
69 94 80 74 83 51
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 06/03/2023
ĐB 39919
G1 34271
G2 89252 08794
G3 57917 23934 04144
22358 90155 00374
G4 7287 6916 3685 6225
G5 7565 8826 2483
8057 3671 8416
G6 746 208 679
G7 47 73 97 23
Lô tô
19 71 52 94 17 34 44
58 55 74 87 16 85 25
65 26 83 57 71 16 46
08 79 47 73 97 23
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số