Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 30-03-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 29/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
01 1 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 1
10 2 lần
11 6 lần
   
13 5 lần
14 1 lần
   
16 4 lần
17 1 lần
   
19 2 lần
Đầu 2
20 2 lần
   
   
   
   
   
26 1 lần
   
   
   
Đầu 3
30 2 lần
31 8 lần
   
33 6 lần
34 2 lần
   
36 5 lần
37 2 lần
38 1 lần
39 1 lần
Đầu 4
40 1 lần
41 4 lần
   
43 3 lần
44 1 lần
45 1 lần
46 4 lần
47 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
Đầu 5
50 2 lần
51 3 lần
   
53 4 lần
54 1 lần
   
56 3 lần
57 3 lần
   
   
Đầu 6
60 2 lần
61 16 lần
   
63 12 lần
64 4 lần
   
66 7 lần
67 7 lần
   
69 2 lần
Đầu 7
70 1 lần
71 7 lần
   
73 5 lần
74 2 lần
   
76 3 lần
77 2 lần
   
   
Đầu 8
   
81 6 lần
   
83 3 lần
84 1 lần
   
86 2 lần
87 2 lần
   
89 1 lần
Đầu 9
90 2 lần
91 3 lần
   
93 4 lần
94 1 lần
95 1 lần
96 6 lần
97 3 lần
98 1 lần
99 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 29/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 29/03/2023
ĐB 86367
G1 69313
G2 57644 99117
G3 57068 01410 71666
59756 37373 20474
G4 6395 5291 5632 3556
G5 2533 5880 4616
8998 7741 1916
G6 961 316 203
G7 60 85 39 71
Lô tô
67 13 44 17 68 10 66
56 73 74 95 91 32 56
33 80 16 98 41 16 61
16 03 60 85 39 71
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 28/03/2023
ĐB 66228
G1 20468
G2 52302 81938
G3 80052 98632 60778
43904 23666 29291
G4 9299 7599 3882 4937
G5 8481 5974 4117
4744 3181 7043
G6 520 126 567
G7 30 22 92 01
Lô tô
28 68 02 38 52 32 78
04 66 91 99 99 82 37
81 74 17 44 81 43 20
26 67 30 22 92 01
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số